informatie Lessen

Zie de planningen van de reeksen

Onze mogelijkheden

Lessen voor volwassenen

Lessen voor jeugd

Groepslessen

Lespakket: Per vereniging kan het lespakket verschillen. We maken gebruik van 18 weekse lessenreeksen of 9 weekse lessenreeksen. De 18 weekse bestaat uit een voorjaar en najaarsreeks. De 9 weekse reeks zal 4 keer per jaar zijn. In het voorjaar een deel 1 en een deel 2 en in het najaar ook een deel 1 en een deel 2

Groepsgrootte: Een groepsles bestaat maximaal uit 4 personen, maar er kan ook met een minder aantal gelest worden. De kosten worden altijd verdeeld over het aantal lessers, hoe meer lessers hoe minder de kosten per persoon.

Lesduur: De lesduur bedraagt 60 minuten per les. 

Lesindeling: De indeling van de lessen wordt gemaakt door Potjepadel. Je kan je inschrijven als individu of als een volledige groep. Als je je individueel inschrijft, dan kijken wij of we een groep voor je kunnen vormen met andere padellers. 

Lidmaatschap is verplicht bij verenigingen. Elke vereniging kan een andere regeling treffen. Bij een aantal verenigingen mag er ook gelest worden als geen lid. 

Jeugdlessen

Lespakket: Het lespakket van jeugd bestaat altijd uit 9 lessen. De lessen zullen aan het einde van de middag worden gepland, voor de volwassenen die in de avond lessen. 

Groepsgrootte: Een groepsles bestaat maximaal uit 4 personen, maar er kan ook met een minder aantal gelest worden. De kosten worden altijd verdeeld over het aantal lessers, hoe meer lessers hoe minder de kosten per persoon. De prijs van jeugdlessen liggen lager dan voor volwassenen, om zo de jeugd te stimuleren om te gaan padellen. 

Lesduur: De lesduur bedraagt 60 minuten per les. 

Lesindeling: De indeling van de lessen wordt gemaakt door Potjepadel. Je kan je inschrijven als individu of als een volledige groep. Als je je individueel inschrijft, dan kijken wij of we een groep voor je kunnen vormen met andere padellers. 

Lidmaatschap is verplicht bij verenigingen. Elke vereniging kan een andere regeling treffen. Bij een aantal verenigingen mag er ook gelest worden als geen lid. 

FAQ

Hieronder zijn de meest gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden te zien.

Ja, lessen die door feestdagen zijn uitgevallen zullen worden ingehaald op de aangestelde inhaalweken.

Lessen die door regen zijn uitgevallen bij een reguliere reeks van 9 of 18 lessen worden om en om ingehaald. De eerste regenles wordt niet ingehaald, de tweede regenles wordt wel ingehaald, de derde regenles wordt niet ingehaald en de vierde regenles wordt wel ingehaald. Zo heb je bij een aantal van 9 lessen altijd gegarandeerd 8 lessen en heb je bij een aantal van 18 lessen gegarandeerd 16 lessen.

Ja, er is een mogelijkheid voor compensatie mits er in samenspraak met Potjepadel is besloten dat er voldoende lessen gemist worden door blessure, waardoor compensatie de enige mogelijkheid is.

Op de pagina voor het inschrijven van lessen bij de desbetreffende locatie is te zien welke weken er les zijn en welke feestdagen er zijn waardoor er lessen uitvallen.

De kosten voor een lessenreeks hangen af van de trainer en het aantal van de lessen. Klik bij de pagina ‘inschrijven’ op de desbetreffende locatie, dan zullen de prijzen van de lessen te zien zijn.

Je kan je individueel inschrijven. Potjepadel gaat dan op zoek naar andere individuele inschrijvingen om een groep te vormen. Er is echter geen garantie dat er een groep gevormd kan worden. De kosten kunnen eventueel afwijken wanneer er een groep gevormd wordt van minder dan 4 personen.

De planning van de reguliere lessen zal 1 a 2 weken voor de start van de reeks bekend gemaakt worden via de mail.

De rackets voor een clinic zijn bij onze verenigingen te leen en bij onze commerciele centra te huur.

Ja, er worden lessen voor jeugd aangeboden. De prijzen van de lessen zijn te zien bij de verschillende locaties.

Ja dat kan! Vul het contactformulier in, zodat we de padelles kunnen inplannen.